MAKLUMAT IPS DALAM NEGERI SEMBILAN

MAKLUMAT TADIKA SWASTA

MAKLUMAT PUSAT TUISYEN, PUSAT PERKEMBANGAN MINDA, PUSAT BAHASA, PUSAT KOMPUTER DAN PUSAT KEMAHIRAN

MAKLUMAT SEKOLAH SWASTA DAN ANTARABANGSA

SENARAI NAMA SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA DAN ANTARABANGSA

BIL NAMA SEKOLAH LAMAN WEB
1 SEKOLAH RENDAH ST BENEDICT, SEREMBAN http://sbk.edu.my 
2 SEKOLAH RENDAH MATRIX, SEREMBAN  https://www.matrixschools.edu.my 
3 SEKOLAH RENDAH SRI UCSI SPRINGHILL, PORT DICKSON http://www.ucsiinternationalschool.edu.my
4 SEKOLAH MENENGAH ST BENEDICT, SEREMBAN http://sbk.edu.my
5 SEKOLAH MENENGAH MATRIX, SEREMBAN https://www.matrixschools.edu.my 
6 SEKOLAH MENENGAH SRI UCSI SPRINGHILL, PORT DICKSON http://www.ucsiinternationalschool.edu.my
7 SEKOLAH METHODIST WESLEY, SEREMBAN http://wms.edu.my/school
8 SEKOLAH RENDAH ISLAM (SRI), SEREMBAN https://www.srisbn.edu.my
9 SEKOLAH RENDAH ISLAM AS-SA'DIYYAH, SENAWANG http://www.ppasb.edu.my
10 SEKOLAH RENDAH ISLAM (SRI) AWFA, SEREMBAN 2 http://sriawfa.com
11 SEKOLAH MENENGAH SERI SETIA, SEREMBAN https://srisbn.edu.my
12 SEKOLAH TINGGI ISLAM AS SOFA, SEREMBAN https://www.seg.edu.my
13 SEKOLAH TINGGI ISLAM AS SOFA, REMBAU https://www.seg.edu.my
14 SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA, PORT DICKSON http://smchpd.edu.my
15 SEKOLAH TINGGI CHUNG HUA, SEREMBAN http://chhsban.edu.my/main
16 CEMPAKA INTERNATIONAL SCHOOL, SEREMBAN http://www.cempaka.edu.my
17 EPSOM COLLEGE IN MALAYSIA, SEREMBAN https://www.epsomcollege.edu.my
18 KOLEJ TUANKU JAAFAR, SEREMBAN https://www.ktj.edu.my
19 MATRIX INTERNATIONAL SCHOOL, SEREMBAN https://www.matrixschools.edu.my 
20 NILAI INTERNATIONAL SCHOOL, NILAI https://www.nis.edu.my
21 UCSI INTERNATIONAL SCHOOL, PORT DICKSON http://www.ucsiinternationalschool.edu.my
22 ZENITH INTERNATIONAL SCHOOL, SEREMBAN https://zenith.edu.my